Oud-Valkenburg 5 , Schin Op Geul


€ 4.955.000,-k.k.

Information

Het monumentale kasteel Schaloen is een landgoed met een kasteel met slotgrachten van ongeveer 1.000 jaar oud, met een rijke historie, een poortgebouw met bezoekerscentrum met portierswoning, een restaurant, 16 appartementen en een hotel met evenementenzalen.

De rivier de Geul loopt om het landgoed en de slotgrachten heen en de omgeving is bijzonder inspirerend. Het heerlijke heuvellandschap bevindt zich in een beschermd natuurgebied en de uitzichten zijn spectaculair. Via de oprijlaan, overkoepeld door Lindebomen, bereiken we het kasteel.

We nemen de brug over de slotgracht en de pas gerenoveerde kademuren en we bereiken het poortgebouw. Er is een sluis in het water gebouwd, zodat er bij hoogwater geen vies water in de slotgrachten kan stromen. De deuren verwelkomen ons en openen zich naar het bezoekerscentrum met café, de appartementen, het kasteel en het hotel.

Via de gerestaureerde hardstenen bordestrap, komen we in de hal van het kasteel. De zware dubbele eikenhouten deuren geven toegang tot de ontvangstkamer, met prachtige hoge plafonds met ornamenten en sierlijsten. De wanden zijn voorzien van een bijzondere lambrisering. Aan de achterzijde is een natuurstenen balkon met bijzonder smeedvakmanschap in het hekwerk. De wit marmeren schouw is perfect gerestaureerd.

Via de rechterdoorgang in de ontvangstkamer, komt men in de vroegere Kerkzaal. Deze is op dit moment in gebruik als slaapkamer, maar aan de – waarschijnlijk 800 jaar oude – beschilderde deuren die naar het oude altaar leiden, kan men de kerkelijke bestemming herkennen.

Als we teruglopen en via de ontvangstkamer de andere deuren nemen, komen we in de oude bibliotheek, die nu wordt gebruikt als keuken. Door de restauratiemethode kan men zonder problemen een andere bestemming aan deze kamer geven. De plafonds laten niets aan de verbeelding over.

Wanneer we de dubbele deuren nemen naar het volgende vertrek, komen we in “de Ridderzaal”. Deze is nu in gebruik als woonkamer met een prachtige eiken vloer en een monumentale schouw. Deze schouw heeft het wapenschild van de familie en het jaar van restauratie in bladgoud. De grote ramen in het kasteel zorgen voor veel licht. De radiatoren zijn smaakvol weggewerkt. De raam – en deurgrepen zijn nog origineel.

In het ontvangstcentrum in het souterrain van het kasteel, vindt u weer vele bijzondere details. Ook is er een lounge met bar en een grote natuurstenen schouw. De prachtige fresco’s krijgen veel aandacht van de gasten.

Via de oude gewelven komen we in het restaurant, dat een mooie bronzen plaque heeft met het wapen en het restauratie jaar 1575. De fresco’s passen mooi in deze ruimte, samen met de oude nissen waar vroegen kaarsen in hebben gestaan en daar hebben gebrand als verlichting. In de hal vindt men ook een fresco met de oude landkaart van honderden jaren geleden, met de naam: Sloen. Zo heette het landgoed toen. Het restaurant wordt bediend vanuit een splinternieuwe “state-of-the-art” keuken, om top gerechten te kunnen bereiden.

Op de etage daarboven vinden we de bediendenvertrekken. Deze vertrekken zijn nog niet geheel gerestaureerd, doch alle electra, waterleidingen en verwarmingspunten zijn geprepareerd. De ruimtes zijn 5 meter hoog en zijn ongeveer tussen de 65 en 85 m2 per stuk. Verder is er nog een compleet extra gesloten trappenstelsel dat door het kasteel loopt. Dit betreft het trappensysteem dat door de bedienden werd gebruikt. Vroeger wilde men de bedienden niet tegenkomen. De bovenste 2 etages zijn groot van afmeting en geschikt voor allerlei verschillende doeleinden. Op deze etages zijn de torenkamers bewust in de oude staat gelaten. Maar op de benedenverdiepingen zijn ze volledig in gebruik volgens de huidige normen en standaard. Het landgoed is in de afgelopen 500 jaar steeds verder gerestaureerd en is door de huidige eigenaar helemaal afgemaakt. Het volledige perceel ligt 75 meter boven de zeespiegel en is meer dan 20.000 M2 groot.

De kamers van het hotel hebben veel privacy, grenzen aan een van de tuinen en de oude originele details zijn behouden gebleven.

Het kasteel met de ontvangst kamer en het restaurant heeft 1220 M2; het poortgebouw met woning, bezoekerscentrum en café is 525 M2; de 16 appartementen hebben 1584 M2 en het hotel met de zalen is 825 M2.

Kasteel Schaloen; dit unieke object is te koop als kasteel alleen en/of samen met de bijgebouwen en wanneer u meer informatie wenst kunt u contact met ons opnemen: +31 20 4410088.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

EN:
Schaloen Castle is a monumental country estate featuring a castle and surrounding moats of around 1000 years old. Steeped in history, it features a gate house with a visitors centre, 16 apartments and a hotel with rooms suitable for events.

The river Geul flows around the castle and its moats and the surroundings are very inspiring.The glorious hills are part of a protected nature reserve and offer spectacular panoramic views. We reach the castle via the driveway under a canopy of lime trees.

Schaloen Castle was built around the year 1200 as a maintaining citadel; a rectangular building with towers at the corners, walls of up to 2.2 m in diameter and oak doors of 12 cm thick. Soldiers patrolled the battlements between the towers, and combined with the castle’s thick walls and its loopholes, this made it virtually impossible to conquer. Crossing the bridge over the moat and the recently renovated quay walls, we reach the gate house. A lock was built to prevent dirty water from flowing into the moat when water levels are high. The opening doors signal a warm welcome to the visitors centre with its cafe, the apartments, the castle and the hotel.
The heavy double oak doors provide access to the reception room, with splendid ornamental high ceilings and paneled frames. At the back is a natural stone balcony and some fine examples of craftsmanship visible in the wrought iron gates. The white marble fireplace has been perfectly restored.

The right hand passage in the reception room provides access to the old Church Hall, currently in use as sleeping quarters. The painted doors, estimated to be some 800 years old, lead to the old altar, and betray a history of religious activity. It is a painting of Mary being told by Gabriel that she will give birth to Christ. According to legend, a hermit who lived on the mountain near the castle, entered daily by way of a secret tunnel and served Holy Mass in this Church Hall. The ceilings leave nothing to the imagination.

When we take the double doors to the next room, we enter ‘ the Ridderzaal ‘ or Knights Hall. It is presently in use as a living room and has beautiful oak flooring and a monumental fireplace. This fireplace features the family crest and the restoration year in gold leaf. The castle’s high windows let in plenty of light. The radiators have been tastefully hidden. The handles on windows and doors are the original ones. The castle has its own water source and a well in the lower tower room, now closed off with a glass plate.

The reception centre in the castle’s cellar offers many special details, as well as a lounge and a large natural stone fireplace. The castle’s vaulted cellars contain a centre for guests. Here too, many beautiful frescos can be seen. The old vaults lead to the restaurant, which boasts a beautiful bronze plaque picturing the crest and the restoration year. The frescos are well suited to this space, together with the old niches where once candles burned for illumination. In the hall, a fresco can be found with an old map from centuries ago, bearing the name Sloen, as the estate was then called. From a brand new, state of the art kitchen, the restaurant can be provided with culinary delights.

One floor up, we find the servants’ quarters, not yet fully restored, but with electrical, water and heating facilities prepared for use. These rooms are 5 m high and between some 65 and 85 m2 each. In addition there is a completely separate system of stairs that runs through the castle. The top two floors are very large and suitable for many different purposes. Here, the tower rooms have intentionally been kept in their original state. But on the lower floors, they are in use and fully meet the present norms and standards. The estate has been continuously restored over the past 500 years, and work was completed by the present owner. It is situated at a height of 75 m. above sea level, and measures 20.000 m2.

The castle, including the reception area and the restaurant make up 1220 m2 combined. The gate house, visitors centre and café measure a total of 525 m2. The 16 apartments are 1584 m2 while the hotel with its halls come to 825 m2.

Schaloen Castle, this unique property is now for sale. For more information, please contact us.

Disclaimer
This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Asking price
€ 4.955.000,-k.k.
Address
Oud-Valkenburg 5
City
Schin Op Geul
Zipcode
6305 AA
Size interior
4.154 m2
Rooms
16
Bedrooms
16